Implantačné riešenia

MAESTRO Systém MAESTRO
kochleárna implantácia

Pre ľudí s ťažkou až veľmi ťažkou senzorineurálnou poruchou sluchu je MAESTRO synonynom pre spoľahlivosť, jednoduchosť použitia a výkonu.
EAS Systém EAS
elektroakustická stimulácia

Druhá generácia elektricko akustickej stimulácie. Ideálne riešenie pre ľudí s čiastočnou hluchotou.
VSB Vibrant Soundbridge
implantovateľné stredoušné načúvadlo

Svetovo najúspešnejší stredoušný implantovateľný systém. Pre ľudí so senzorineurálnou, zmiešanou, alebo prevodovou poruchou sluchu.