Newsletter

Ponúkame Vám možnosť odoberať slovenský newsleter firmy MED-EL, v ktorom budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie o kochleárnych implantátoch.

admin@cis-slovakia.sk Prosím Vás o povolenie zasielať Vám e-maily s týmto obsahom. Vaša adresa bude súčasťou našej databázy a nebude poskytnutá tretím stranám.